Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


reference

Obsah

Reference

2020

Náhrada PLC Fanuc 90-30 na navíjecím stroji PE fólií

 • Náhrada dosluhujícího GE Fanuc PLC 90-30 navíječky PE fólií za distribuovanou stanici I/O Siemens Simatic ET200M,
 • Stanice ET200M byla napojena ke stávajícímu PLC přidruženého vytlačovacího stroje,
 • Vytvoření nového řídicího software navíječky a integrace do PLC vytlačovacího stroje (výrobní linku tvoří oba stroje),
 • Vytvoření nové vizualizace a integrace do společného software projektu,
 • Sjednocení software obou navzájem úzce propojených strojů přináší obrovské výhody nejen vzhledem k ceně a údržbě, ale také k možným budoucím úpravám,
 • Dodání ET200M a I/O karet, HMI panelu, jističe, zdroje,
 • překreslení a úprava elektrodokumentace, včetně dodávky příslušných dílů, montáže a zprovoznění

Detekce potisku kol kamerou Cognex In-Sight 2000-120C

 • náhrada stávající detekce potisku - náhrazení kamery SICK CVS1
 • dodávka, montáž a konfigurace kamery Cognex In-Sight 2000-120C
 • nastavení a naparametrování úlohy detekce v softwaru kamery
 • změna zapojení k řídicímu systému - nově Profinet
 • úprava sekvence kontroly potisku v software PLC
 • elektrodokumentace

Náhrada bezpečnostního obvodu Jokab safety

 • náhrada stávajícího bezpečnostního okruhu optických závor
 • dodávka nových optických závor značky SICK
 • dodávka bezpečnostního PLC Siemens S7-1200
 • vyhodnocení stavu závor včetně příslušných bezpečnostních výstupů
 • elektrodokumentace včetně dodávky, montáže a zprovoznění

Řízení váhy resorcinu

 • náhrada stávajícího řízení váhy navažování pytlů resorcinu
 • dodávka váhového převodníku SIWAREX CS s komunikačním modulem ET200s a dotykovým panelem
 • vše integrováno do malé rozvodnice a napojeno do nadřazeného systému
 • software vizualizace a úprava software nadřazeného systému (integrace obsluhy váhy)
 • elektrodokumentace včetně dodávky, montáže a zprovoznění

2019

Software páskovacího stroje s dopravníky

 • tvorba nového software řídicího systému páskovacího stroje palet finálních výrobků určených k expedici
 • ovládání páskovacího stroje, dopravníků a komunikace s návazujícím obalovacím strojem
 • dodávka 9" dotykového comfort panelu a tvorba vizualizace pro ovládání a diagnostiku
 • zachování stávajícího PLC S7-300 DP staršího data - tvorba a přizpůsobení software pro toto starší PLC (optimalizace pro malou pracovní paměť)
 • napojení na Profinet - propojení přes Profibus-Profinet převodník na HMI panel a sousední stroj
 • program sekvence páskování byl vytvořen v jazyce Graph pro přehlednou správu a diagnostiku

Náhrada měniče Micromaster 3 kW na profilovacím stroji

 • náhrada měniče Micromaster za G120C
 • elektrodokumentace - změnové schéma elektrozapojení měniče
 • dodávka, montáž a zprovoznění měniče G120C, 3kW, vč. panelu BOP2 a brzdného odporu

Výměna PLC, měničů a tvorba nového software ovíjecího stroje

 • náhrada PLC S7-200 za nový z řady S7-300
 • dodávka 9" dotykového comfort HMI panelu a tvorba vizualizace pro ovládání a diagnostiku
 • kompletní přepracování software s důrazem na detekci maximálního množství poruch s přesnou lokalizací pro usnadnění údržby a zkrácení prostojů
 • nahrazení stávajících měničů za Siemens G120C a realizace regulace tahu fólie s možností nastavení z vizualizace
 • elektrodokumentace včetně dodávky, montáže a uvedení do provozu

Oprava řídicího systému linky s lisem Verson 3000

 • Nahrazení stávajících měničů SIMODRIVE 611 novým víceosým měničem řady SINAMICS S120 s řízením jednotkami CU320-2 (5 pohonů: 1 posuv, 2 zdvih, 2 uchycení);
 • propojení přes síť PROFINET
 • nahrazení řídicího systému SINUMERIK novým řídicím systémem SIMATIC S7 s dostatečným výkonem přo řízení lisu i transferu;
 • nahrazení stávajícího ovládacího panelu novým dotykovým panelem s novým přepracovaným softwarem.
 • periferní I/O stanice zůstaly zachovány
 • oprava výkresové dokumentace
 • montáž, oživení a uvedení do provozu;

Náhrada měničů pohonu odtahu a navíječky

 • Náhrada analogového měniče odtahu a stávajícího měniče navíječky Mentor II za měniče SINAMICS DCM
 • dodávka a montáž obou měničů
 • dodávka a montáž jistících prvků kotvy a buzení
 • parametrizace měničů
 • výměna tlumivek
 • oživení a uvedení do provozu

2018

Znehodnocovač kol

 • analýza a posouzení rizik
 • projektová dokumentace

Výměna panelového IPC na 24 bodové svářečce

 • náhrada dotykového HMI panelu s integrovaným průmyslovým PC za nový
 • přechod z Windows XP Embedded na Windows 10 Professional
 • úprava Java software vizualizace tak, aby vizualizace komunikovala přímo s PLC a nemusela komunikace probíhat přes další software (nahrazení Kepware KEPServerEx V4 OPC serveru)
 • Montáž a uvedení do provozu

Oprava páskovačky na lakovně

 • dodávka měniče SINAMICS G120C 3kW s parametry vhodnými pro stávající motor zdvihu a přítlaku
 • součástí dodávky je řídicí jednotka s vektorovou regulací a ovládací panel BOP-2
 • dodávka brzdného odporu
 • úprava projektové dokumentace
 • úprava stávajícího programu v PLC
 • montáž a uvedení do provozu

2017

Systém řízení servopohonů pro otáčení výlisků

 • dodávka 3 servopohonů (posuv, zdvih, otáčení), absolutních snímačů poloh přidruženého zařízení, apod.;
 • dodávka a montáž rozváděče s frekvenčními měniči S120 servopohonů,
 • software systému řízení Simatic PLC pro ovládání otáčecího zařízení, synchronní pohyby s beranem lisu, apod.;
 • úprava software nadřazeného řídicího systému PLC Allen Bradley pro výměnu informací mezi systémy
 • software operátorského HMI dotykového panelu
 • software měničů regulovaných servopohonů

Oprava elektročásti transferu lisu TP2500

 • nahrazení současných měničů SIMOVERT MASTERDRIVES MC a řídicího systému SIMOTION novým víceosým měničem řady SINAMICS S120 s řízením jednotkami CU320-2
 • řízení 7 pohonů (servoosy 1 posuv, 3 zdvih, 3 uchycení) rozdělené na 2 skupiny, pro každou skupinu vyhrazena vlastní CU jednotka
 • propojení přes PROFINET
 • inkrementální snímače HTL pro vyhodnocení mechanických závad
 • absolutní snímač EnDat pro sledování beranu lisu.
 • nahrazení HMI panelu OP 170
 • dodávka, demontáž, montáž, uvedení do provozu

2016

Modernizace převíjecí řezačky rolí cigaretového papíru

 • náhrada řízení technologického procesu z reléové logiky na řídicí systém PLC
 • software PLC S7-1500 a HMI comfort panel kompletně vytvořen v jednom SW projektu v TIA portálu
 • jednoduché a přehledné ovládání, sledování a diagnostika z HMI panelu
 • nový rozváděč a nové ovládací skříňky
 • byly zachovány hydraulické pohony, svorkovnicové skříně, ventily, čidla, koncové spínače apod.
 • projektová dokumentace
 • dodávka nového materiálu, montáž, oživení a uvedení do provozu

2015

ELEKTROČÁST ZAŘÍZENÍ BIVIS

 • projekt;
 • technická a uživatelská dokumentace;
 • vývoj nového software PLC vč. vizualizace;
 • demontáž stávajícího rozvaděče;
 • dodávka nového rozvaděče se ss. měničem vč. příslušenství;
 • dodávka a montáž kabeláže, nové kabelové trasy;
 • parametrizace měniče ABB DBS 550;
 • dodávka a montáž ovládací skříně s operátorským panelem MP277;
 • revize elektro;
 • oživení a uvedení do provozu;

MĚŘÍCÍ SYSTÉM HÁZIVOSTI KOL

 • měřící software v prostředí Java;
 • dodání rozvaděčů, laserových 2D scanerů LLT2600-100 scan CONTROL;
 • instalace elektro, zapojení, oživení, zprovoznění;

2014

POHON A ŘÍDICÍ SYSTÉM LINKY IMPREGNACE TKANINY

 • projekt;
 • technická a uživatelská dokumentace;
 • vývoj nového software pro celý ŘS vč. vizualizace;
 • demontáž stávajícího ŘS, měničů a elektrovýzbroje;
 • dodávka a montáž nového ŘS Siemens Simatic S7, vč. operátorských stanic (PC)
 • dodávka a montáž nového UPS, kabeláž pro napojení ŘS a UPS, rozvaděčů s příslušnými měniči Sinamics DCM, koncových snímačů, AC měničů vč. příslušenství, stykačů, bezpečnostní obvody, rozvaděčových skříní, převodníků tenzometrů typ HBM 1-DF31DP;
 • parametrizace měničů;
 • přenos dat mezi ŘS a podnikovou sítí;
 • oživení a uvedení do provozu;

2013

Pohon a řídicí systém převíjecí řezačky

 • dodávka servomotrů 22kW;
 • dodávka rozvaděče s frekvenčními měniči pro pohon, s řídícím systémem a ostatními pomocnými obvody;
 • dodávka a montáž nového operátorského panelu MP277;
 • projektová dokumentace nového rozvaděče;
 • nový software celého stroje včetně vizualizace;
 • demontáž, montáž, oživení a uvedení do provozu;

2012

Pohon osového odvíječe s měničem ABB

 • projekt;
 • dodávka rozvaděče s měničem ABB ACS800, výkon 90 kW, aplikace se společným ss. meziobvodem;
 • dodávka operátorského stanoviště s operátorským panelem;
 • dodávka motoru odvíječe o výkonu 75 kW;
 • nový software celého stroje včetně vizualizace;
 • montáž, oživení a uvedení do provozu;

Dodávka elektročásti rafinátoru

 • dodávka rozvaděče s řídícím systémem Siemens SIMATIC S7-200;
 • dodávka rozvaděče s pneuprvky a operátorským panelem;
 • projekt, software řídícího systému a vizualizace;
 • montáž, oživení a uvedení do provozu;

2011

Měření délky navíjených nití

 • projekt, software řídícího systému a vizualizace;
 • dodávka rozvaděče s operátorským panelem vizualizace;
 • montáž distribuovaných stanic do stávajícího rozvaděče;
 • využití průmyslové sítě PROFINET;
 • montáž, oživení a uvedení do provozu;

Manipulátory pro měřící hlavu

 • Dodávka čtyř kusů manipulátorů pro měřící hlavu „Vitronic 3‑D SENZOR“;
 • dodávka „na klíč“ včetně strojní části;
 • sekvenční polohová regulace se servomotory 1FK7 a 1FT7;
 • aplikace čtyřosého řídícího systému s měniči Siemens Sinamics S120 ;
 • projekt, montáž, oživení a uvedení do provozu;
 • dodávka rozvaděčů a instrumentace;

2010

Řídící systém vytlačovacího stroje

 • komplexní náhrada řídícího systému vytlačovacího stroje;
 • regulace výkonu, tloušťky fólie, navažování;
 • regulace příčného profilu;
 • komplexní vizualizace technologického procesu stroje;
 • dodávka ovládacího pultu a rozvaděčů navažování;
 • montáž distribuovaných stanic do stávajícího rozvaděče;
 • využití technologie průmyslové sítě PROFINET;

Systém řízení výkonu linky MA80

drivecontrol

 • řízení výkonu linky;
 • řízení síly navíjené PE fólie;
 • využití technologie průmyslové sítě PROFINET;
 • přehledná realizace SW v jazyku SCL v prostředí SIMATIC Step 7;
FUNCTION_BLOCK "CelkovaProdukce"
 VAR
  CelkemKG : REAL;
  CelkemM : REAL;
 END_VAR
 IF "Pulse1sec" THEN
  CelkemM := CelkemM + "Data_AnalogIO".DataAI_VahaNasypka.RealValue /60.0;
  CelkemKG := CelkemKG + "Data_OvladaniNasypky".HodinovVykon / 3600.0;
 END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK

2009

Pohon osových navíječů

 • aplikace se stejnosměrnými měniči Siemens SIMOREG DC Master;
 • projekt, dodávka měničů a přístrojové vložky s příslušenstvím;
 • montáž do stávajícího rozvaděče, uvedení do provozu;

Pohon ventilátoru

 • aplikace se střídavým měničem Commander SK firmy Control Techniques;
 • schémata zapojení, dodávka měniče a příslušenství;
 • montáž do stávajícího rozvaděče, uvedení do provozu;

Úpravy stávajícího software převíječky

 • úpravy stávajícího software řídícího systému na bázi Simatic STEP7 CFC;
 • úpravy stávající vizualizace na bázi Siemens WinCC;
 • kooperace se zahraničními dodavateli;

Měřič blikání (flikrmetr) dle ČSN EN 61000-4-15

 • měření krátkodobých poklesů napětí napájecí sítě;
 • JAVA aplikace na průmyslovém PC;
 • dodávka a montáž měřících převodníků pro PC;
 • implementace do stávajícího řídícího systému na bázi Siemens SIMATIC S7-300;
 • vzdálený přístup, implementace výsledků měření na webové stránky;

Náhrada variátoru

 • aplikace se střídavým měničem Siemens SINAMICS G110;
 • schémata zapojení, dodávka měniče a příslušenství;
 • montáž do stávajícího rozvaděče, uvedení do provozu;

2008

Pohony extruderů 120 kW

 • aplikace se stejnosměrnými měniči Siemens SIMOREG DC Master;
 • schémata zapojení, dodávky měničů a příslušenství;
 • montáž do stávajících rozvaděčů, uvedení do provozu;

Náhrady měničů navíječe a pásového dopravníku

 • aplikace se stejnosměrným měničem MENTOR II firmy Control Techniques;
 • aplikace se střídavým měničem firmy KEB;
 • schémata zapojení, dodávky měničů;
 • montáž do stávajících rozvaděčů, uvedení do provozu;

Antikolízní zařízení mostových jeřábů

 • bezdrátová komunikace dílčích stanic na jednotlivých jeřábech v rozsahu 20 stanic, každá stanice vybavena řídícím systémem na bázi SIMATIC S7-200;
 • projekt, dodávka dílčích stanic a základové stanice, vizualizace na průmyslovém PC, komunikace ethernet a bezdrátová komunikace;
 • odávka rozvaděčů, uvedení do provozu;

Elektrozařízení testerů automobilových světel

 • dodávka řídícího systému na bázi SIMATIC S7-300, vizualizace na průmyslových „touch“ panelech Siemens;
 • komunikace s kamerami přes RS485, seriová komunikace se čtečkami a tiskárnami čárových kódů, sběr dat z testerů přes rozhraní ethernet;
 • projekt, dodávka rozvaděčů a ovládacích skříněk, montáž, uvedení do provozu, revize;

Zařízení automatického posuvu

 • aplikace polohové regulace s krokovými motory;
 • projekt, dodávka řídícího automatu na bázi SIMATIC S7-200, vizualizace na panelu Siemens TD400;
 • dodávka rozvaděče, montáž, uvedení do provozu, revize;

2007

Elektrozařízení 20-ti bodového svařovacího stroje

 • aplikace polohové regulace se servomotory 1FK7 a servopohony Simovert Masterdrives MC;
 • projekt, dodávka řídícího systému na bázi SIMATIC S7-300, vizualizace na průmyslovém PC;
 • komunikace PROFIBUS, Ethernet;
 • dodávka rozvaděče, instrumentace, montáž, uvedení do provozu, revize;
reference.txt · Poslední úprava: 2020/11/30 10:23 autor: Jan Vícha